Řešení nároží u obkladů Izoflex

24. srpna 2023

Správná montáž v souladu s doporučením výrobce má značný dopad na vzhled dokončené fasády a její životnost. Důležitým detailem fasády z obkladů Izoflex je nároží / kout. Lehké elastické obklady, s ohledem na vlastnosti materiálu a snadné zpracování, zvyšují komfort práce a její rychlost. Důležitá je zásada pokládky obkladů od shora, aby se předešlo znečištění spodních vrstev při aplikaci lepidla, a od rohů do středu fasády. Ty lze vyřešit dvěma způsoby:

  • „na sraz”, 
  • ohýbáním rohových obkladů 

Metoda „na sraz”

Nejjednodušším způsobem zakončení nároží je rozhodně metoda „na sraz“.
Tato metoda je univerzálně použitelná pro každý vzor obkladu, je rychlá, snadná a výsledný efekt je velmi přesvědčivý.

Postačí rohový obklad rozdělit nůžkami, nebo odlamovacím nožem a postupně vtlačit do lepidla z obou stran nároží, tak aby se vzájemně na nároží dotýkaly „na sraz“. Po vyspárování a zaschnutí lepidla se vzájemný dotyk obou částí rohové pásky zamaskuje opravnou hmotou v barvě obkladu. Ta je výrobcem dodávaná při nákupu rohových pásek.

Zamaskováním spáry dosáhneme zacelení nároží, výborného estetického dojmu a rovněž uzavřeme obklad, před pronikáním vody. Výsledek tak dokonale imituje vzhled cihly s ostrým rohem. S běžným odstupem od fasády je spára nepostřehnutelná.

Tímto způsobem lze aplikovat jak delší - rohové obklady o délce 360mm, tak i běžné o délce 240mm. Při použití této metody je vhled nároží přirozený, ostrý roh vypadá věrně originálu.

 

Metoda ohýbaní obkladů

Druhá metoda vytváření nároží spočívá v ohýbaní delších „rohových“ obkladů přímo na nároží. Je vhodná pro montáž na oblé povrchy, sloupy, komíny, ale i běžné nároží fasád.

Obklad lze ohýbat za tepla. To znamená, že jej musíme nahřát. Například vystavením ostrému slunci, v zimě položením na radiátor, ale asi nelepší bude použití horkovzdušné pistole. Vlivem tepla, se stane obklad ještě více poddajný a elastický, což ulehčí jeho ohýbání do požadovaného tvaru. Odpovídající teplota zabrání vzniku praskliny v místě ohybu.

Je potřeba postupovat opatrně a uvědomit si, že obklad není z gumy. Ohnutím rohové pásky dosáhneme lehce zaobleného rohu. Nikdy takto nevytvoříme ostrý roh, ale zato může dojít k prasknutí obkladu, když se o to budeme pokoušet.

Pokud k takové situaci dojde, musíme použít opravnou hmotu v barvě obkladu, dodávanou výrobcem.

Tento způsob vyžaduje určitou zručnost, je náročnější na odhad správné teploty pro ohyb, načasování ohýbaní a odhad poloměru zakulacení, tak aby rohové pásky vypadaly stejně.

benefit
Odborné poradenství
29 let zkušeností v oboru, poradíme s výběrem po telefonu, e-mailu či na chatu.
benefit
Specialista na fasády
Zaměřujeme se na fasádní materiály a prvky pro dokončení stavby.
benefit
Návrh skladby materiálu
Popište nám váš záměr, navrhneme optimální skladbu materiálu a prvky.
benefit
Individuální nabídka
Větší konstrukce? Zhotovíme vám individuální cenovou nabídku.