Zaměření okenních parapetů

8. března 2017

Dvakrát měř, jednou řež. To je stará pravda, která u okenních parapetů platí dvojnásob. Jde o pohledový prvek, který pokud je před osazením větší, lze jej přiříznout, pokud je však menší, je k ničemu, musí se vyhodit. Okenní parapety tedy můžeme objednat dvěma způsoby.

Buď je objednáme dle oken s dostatečnou rozměrovou rezervou, či dokonce v celých délkách - 6m, a na stavbě se pak řežou na míru. Nnevadí nám případné zbytky a prořezy (jsme dost movití a můžeme si to dovolit).

Nebo je objednáme přesně dle naší potřeby. Tedy přířez na míru, který poskytujeme u všech druhů parapetů. Týká se to jak vnitřních: plastových parapetů, nebo dřevotřískových, tak i exteriérových hliníkových parapetů. Každý druh má svá specifika, není to nic těžkého, co by nezvládl průměrný kutil. 

Ale pozor! Parapety se dodávají rozměrově, tak jak je objednáte, tedy šířka x délka. Neplatí, jak se mnozí domnívají, dodané rozměry = zadaná šířka + tloušťka okapového nosu, či zadaná délka + automatické přičtení „něčeho na špalety“.

Vnitřní parapety

Zásady pro vyměření jsou stejné jak u plastových parapetů, tak i dřevotřískových. Vyměřit potřebujeme délku a šířku (hloubku).

Délka vnitřního parapetu (D)

Okenní parapety se osazují do ostění (jsou zasekané do omítky). Pokud omítky ještě nejsou provedeny, musíme si být jisti, jaká bude světlost (s) mezi hotovým ostěním. Pokud omítky jsou, je to jednodušší.

K naměřené světlosti přičteme 10mm na každou stanu, tedy světlost +20mm celkem = délka parapetu pro objednání. Zde pozor na sbíhavost ostění ( u rekonstrukci se špalety mohou rozevírat – nejsou kolmé k oknu). Jako světlost zde musíme zvolit nejdelší vzdálenost a k ní připočítat zmíněných 20mm.

Jednoduše vyjádřeno: D = s + 20mm

Zvláštním případem může být osazení bez zasekání (nechceme stavebně upravovat ostění) V tom případě od světlosti odečtěme celkem 6mm na plastové krytky.

 

Šířka vnitřního parapetu (Š)

Zaměření vnitřního parapetu

Z obrázku plyne, že šířka parapetu je součtem hloubky ostění (h), prostoru mezi nosem parapetu a omítkou a šířky parapetního nosu. U hloubky pozor, abychom měřili od vybrání v okenním rámu pro parapet až po líc zdiva včetně omítky.

Mezera mezi omítkou a nosem by měla být 10mm. Nos je u plastových parapetů široký 15mm, u dřevotřískových 25mm.

Jednoduše vyjádřeno: Š = h +10 + 15(25)mm.

Venkovní extrudované hliníkové parapety

Zde je důležité zda osazujeme parapety před omítkou, nebo po a zda používáme PVC krytky, nebo hliníkové. Popíšeme si oba způsoby.

1) Osazení před omítkou:

Délka venkovního parapetu (D)

Snažíme se osadit parapet tak, aby vnitřní líc krytek lícoval s ostěním, viz obrázek. Samotná krytka má šířku 14mm venkem, vnitřkem je to 12mm. U venkovních parapetů je důležité počítat s dilatací – parapet se nedoráží až dno krytky, ale ponechává se místo pro dilataci, alespoň 3mm. To vše na jedné straně, na celém parapetu je to 2x. Z toho tedy plyne délka parapetu = světlost +(12x2) – (3x2). Zjednodušeně:
D = s + 18mm

U hliníkové krytky nejsou čelní přesahy a mezera 3mm by byla viditelná, postačí tedy 1mm na každé straně. Síla stěny krytky je 2mm (opět musíme počítat na každé straně). Zjednodušeně D = s - 6mm.

Šířka venkovního parapetu (Š)

šířku parapetu zjistíme změřením hloubky ostění od první parapetní drážky v okenním rámu až po líc fasády včetně budoucí omítky (zateplení) a přičtením 30 až 50mm na pohodlný odkap vody. Zjednodušeně:
Š = h +30(50)mm.

2) Osazení po omítce:

Délka parapetu osazovaného po omítce (D)

Pokud osazujeme parapet mezi hotové špalety, pak od naměřené světlosti odečteme celkem 10mm u plastových krytek, u hliníkových pouze 8mm.

D = s – 10mm (pro PVC krytky)

D = s – 8mm (pro al. krytky)

 okenní parapet osazovaný před omítkou     parapet osazovaný po omítce
hliníková krytka před omítkou   hliníková krytka po omítce

 

Šířka parapetu osazovaného po omítce (Š)

Měříme stejně jako v případě osazení před omítkou.


Zaměření parapetů, jak jsme si ukázali, není složité, jen se musíte rozhodnout, kterou variantu zvolit.  Věřím, že nyní už objednávka bude hračka a naše parapety Vám budou sloužit dlouho, bezchybně a k Vaší spokojenosti.

Z.

 

benefit
Odborné poradenství
29 let zkušeností v oboru, poradíme s výběrem po telefonu, e-mailu či na chatu.
benefit
Specialista na fasády
Zaměřujeme se na fasádní materiály a prvky pro dokončení stavby.
benefit
Návrh skladby materiálu
Popište nám váš záměr, navrhneme optimální skladbu materiálu a prvky.
benefit
Individuální nabídka
Větší konstrukce? Zhotovíme vám individuální cenovou nabídku.